TIETOSUOJASELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä: 

Siivous ja kotiapu Puhdas Talo

Tähdenlento 7

40340 Jyväskylä

Y-tunnus: 2588732-2


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö: Kaija Pesonen, siivous.puhdastalo@gmail.com

3. Rekisterin käyttötarkoitus: Tietoja kerätään asiakassuhteen ylläpitoon. Asiakassuhteen toteutuessa, annat samalla suostumuksesi tietojesi käyttöön. Tietoja ei käytetä markkinointiin.

4. Rekisterin tietosisältö: Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja:

-Nimi

-Osoite

-Puhelinnumero

-Sähköpostiosoite

5. Tietojen säilytysaika: Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Siivous ja kotiapu Puhdas Talon valtuuttamalla henkilöllä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot kerätään asiakkaalta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet: Sinulla on oikeus tarkistaa itseäsi koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua tai poistamista. Sinulla on oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojesi käsittelyä. Oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt sähköpostilla osoitteeseen:

siivous.puhdastalo@gmail.com